Print

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທລະສັບ : 021-412558, 020-22111177, 020-59877778, 020-56888847

ອີເມວ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ເວັບໄຊ : www.licpdr.edu.la

ແຜນທີ: