Display # 
Title Author Hits
ພິທີການສະຫຼູບປິດສົກຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາຊັ້ນສູງ ສົກປີ 2016-2017. Written by laointernationalcollege 634
ເປີດຮຽນພາສາຈີນ Written by laointernationalcollege 701
ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ Written by laointernationalcollege 668
ກອງປະຊຸມສະຫຼູບວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຜ່ານທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017 Written by Super User 705
Exam Schedule for Class C2+C3, Set 8, Evening, Year 1/1 Written by Super User 458
Exam Schedule for Class B2, Set 12, Morning, Year 1/1 Written by Super User 445
ແຈ້ງການ ຕາຕະລາງສອບເສັງ ຂະແໜງການເງິນ-ການບັນຊີ ຊັ້ນສູງ ຊຸດທີ 10 (ປີ 1 ເທີມ 1 ພາກຄໍ່າ ຫ້ອງ C5) Written by Super User 484
ແຈ້ງການ ຕາຕະລາງສອບເສັງ ຂະແໜງການເງິນ-ການບັນຊີ ຊຸດ 8 + ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ ຊັ້ນສູງ ຊຸດທີ 9 (ປີ 1 ເທີມ 1 ພາກເຊົ້າ ຫ້ອງ C1 ແລະ B6) Written by Super User 464
ພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ສົກປີ 2015-2016 ຄັ້ງວັນທີ 22 ທັນວາ 2016 ທີ່ ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ. Written by Super User 500
ພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ສົກປີ 2015-2016 ຄັ້ງວັນທີ 22 ທັນວາ 2016 ທີ່ ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ, ຄູ-ອາຈານສອນດີເດັ່ນ ສົກປີ 2015-2016. Written by Super User 453